2-izbový byt - Gerlachovská Košice (elektroinštalácia)
Domový vrátnik - Denešová 83 Košice
Elektro-inštalácia - Hroncová Košice
Kamery - Novačany
Elektro-inštalácia RD - Buzica
Kamery - Rožňavská 2
EMG - Stálicová 2,6
Vrátnik - Tolstého 17
Elektro-inštalácia - ZŠ Trebišov
Fotovoltaika Kokošovce
Fotovoltaika Slovres s.r.o. Košice
Fotovoltaika Kolonial a.s. Medzev