Domové systémy
Intligentná domácnosť
Elektro-inštalácie
Fotovoltaika
Kamerové systémy
Tesel s.r.o. Košice je na trhu od roku 2010 . Svoje služby poskytuje v oblastiach pre Zvýšenie bezpečnosti, komfortu a zavádzanie nových technológií do bývania a  priestorov office. Zabezpečujeme komplexné služby od návrhu, cez projekt a realizáciu až po záverečné revízne správy. Snažíme sa pokryť väčšinu oblasti v tomto segmente, ktoré sú potrebné k modernému bývaniu a pracovnej činnosti. 
Naše hlavné činnosti sú:
Elektroinštalácia – IP Domové systémy – Inteligentná domácnosť a Office – Fotovoltaika – Intuitívne a úsporné LED osetlenie – Kamerové systémy

Domáci video-vrátnik zaistí bezpečnú komunikáciu spoza zatvorených dverí s vašimi hosťami. Bez toho aby ste museli niekde chodiť ich môžete vpustiť dnu stlačením jedného tlačidla.

Inteligentná domácnosť je domácnosť, ktorá využíva prvky domácej automatizácie, pomocou ktorých Vy a váš dom dokáže riadiť osvetlenie, vykurovanie, zabezpečenie, elektrické spotrebiče a iné integrované prvky pohodlnejšie, efektívnejšie, komfortnejšie a bezpečnejšie.

Elektroinštalácia je služba ktorá zvyšuje bezpečnosť Vášho komfortného bývania a práce v office (nehrozí požiar zo skratu a preťaženia), znižuje straty ktoré vznikajú na starých a zlích kontaktoch

Toto technologicky dynamické odvetvie ponúka možnosť, byť v čo najväčšej miere samostatný a nezávislí na dodávkach elektrickej energie. Pokiaľ je fotovoltaika správne nakonfigurovaná a spotreba v dome (office) rozumne rozložená, tak je možnosť dosiahnuť vysokých úspor

Využívanie kamerového systému je v dnešnej dobe už bežná vec, no nie len pre obyčajné monitorovanie priestoru.