Odstránenie rizík, zvýšená požiarna bezpečnosť, znížené straty...

Elektroinštalácia je služba, ktorá zvyšuje bezpečnosť Vášho komfortného bývania a práce v office (nehrozí požiar zo skratu a preťaženia), znižuje straty, ktoré vznikajú na starých a zlých kontaktoch (znižuje platby). Elektroinštaláciu zabezpečujeme v komplexnej dodávke od návrhu cez projektovú dokumentáciu, realizáciu až po revíziu elektroinštalácie. Dodávame výhradne moderné zariadenia inštalované pokiaľ to je možné v nových rozvodných skriniach.

Spoľahlivá elektroinštalácia závisí od spoľahlivých inštalovaných zariadení a najideálnejšie v nových rozvádzačoch z moderných nehorľavých materiálov (plasty s uhlíkovými vláknami…)
Spoliehame sa na overených výrobcov ako sú Shrack, Ozet, Shneider, ABB…a kvalitnú inštaláciu, aby sme nemali takmer žiadne servisné zásahy.

Richard Prochyra – Manažer

Kontakt
Tel: +421 948 777 218
Email: elektro@tesel.sk

E-shop